Puzzels van RidM

Puzzles from RidM

5 Schitterende puzzels heeft RidM al ontworpen.
Een overzicht van de puzzels met hoe te spelen en tips.
RidM has already designed 5 stunning puzzles.
An overview of the puzzles with how to play and tips.

Nieuw: SlangenKuil

New: SnakePit

SnakePit

Met enige trots kondig ik een nieuwe puzzel aan.

SlangenKuil!

Ga gauw naar de puzzel-pagina.

SlangenKuil
Uitleg en spelen

2020-01-20: With some pride I announce my latest puzzle.

SnakePit!

Quickly go to the new puzzle page.

SnakePit
Explanation and play

Vinken

Check It

Vinken klein
Een puzzel waarbij je 'Vinken' moet zetten in rijen en kolommen.
Vinken mogen niet naast of boven elkaar staan.
Vinken kun je nu al online spelen op www.mindgames.com
Vinken heet daar "Check It".
Speelregels en tips
A puzzle where you have to put 'checkmarks' in rows and columns.
Checkmarks must not be next to or above each other.
You can already play Check It online on the web www.mindgames.com

Rules and tips

Heggies

Hedges

Heggies klein
Probeer een route te vinden zodat je in alle cellen van een honingraat bent geweest.
Heggies kun je nu al online spelen op www.mindgames.com
Speelregels en tips
Try to find a route so that you have been in all the cells of a honeycomb.
You can already play Hedges online on www.mindgames.com
Rules and tips

HexGetal

HexNumber

HexGetal klein
Een cijferpuzzel waarbij je de cijfers 1 t/m 6 moet aanvullen in een honingraat.
Er mogen geen dubbele cijfers om een lege cellen voorkomen.
Een gloednieuwe puzzel.
Speelregels en tips
A number puzzle where you have to complete the numbers 1 to 6 in a honeycomb.
There must not be double digits around an empty cell.
A brand new puzzle.
Rules and tips

HexWoord

HexWord

HexWoord klein
Een woordpuzzel waarbij je 6-letterwoorden moet vormen in een honingraat-structuur.
Speelregels en tips
A word puzzle in which you have to form 6 letter words in a honeycomb structure.
Words are in dutch.
Rules and tips