HexGetal

HexNumber

HexGetal klein
HexGetal is een cijferpuzzel.
Rondom elke grijze cel moeten de cijfers 1 t/m 6 voorkomen.
Aan de randen van de puzzel heeft een grijze cel soms minder cellen om zich heen. Dan mogen er geen dubbele cijfers voorkomen.
HexGetal kan in diverse moeilijkheidsgraden gespeeld worden.
Een andere bijzonderheid is dat de puzzel in verschillende groottes gemaakt kan worden. Kleinere puzzels zijn dan meestal eenvoudiger.
Op deze pagina een voorbeeld van een tweetal puzzels. Probeer het maar.
HexNumber is a number puzzle
All numbers from 1 thorugh 6 should be assigned around every grey cell.
At the edge of the puzzle the grey cells sometimes have less cells around them. There can be no double numbers in those spots
HexNumber can be played in various difficulties.
Another special feature is that the puzzle can be made in various sizes. Smaller puzzles are usually easier.
On this page you will find two puzzles, try it out.

HexGetal
En een 'normale' puzzel die ook in de puzzelboekjes zullen komen. De moeilijkheidsgraad van deze puzzel is 'gemakkelijk'. Te zien aan de 2 groene streepjes bij 'HexGetal'. And a 'normal' puzzle that can be found in the puzzlebooks. The difficulty of this puzzle is 'easy'. This can be recognized by the 2 green stripes at 'HexGetal'.

Klik hier en speel HexGetal Click here to play HexNumber

Tips om te spelen Tips to play

HexGetal speel
HexGetal is een cijferpuzzel met een geheel eigen wijze van puzzelen.
Elke cel in de puzzel wordt beïnvloed door maximaal 12 cellen in de buurt. Cel 'a' heeft in zijn 'buurt' de getallen 1,2,3,4 en 6. Dat betekent dat 'a' dus '5' moet worden.
De tweede benadering is om te kijken naar de mogelijkheden rondom een grijze cel. Cel 'c' heeft nog geen enkel getal om zich heen. Maar er zijn 5 cellen waar geen '2' mag komen. En dat betekent dat cel 'b' een '2' wordt.
Er zijn nog wel meer 'truucjes', maar het is ook leuk om dat zelf te ontdekken.
HexNumber is a number puzzle with a unique way of playing.
Every cell in the puzzle is influenced by up to 12 neighbouring cells. Cel 'a' has 1,2,3,4 and 6 as neighbours, this means that 'a' itself must be a '5'.
A second way of looking at it is to check the possibilities around a grey cell. Cel 'c' has no number around it yet. But there are 5 cells where there can be no '2'. This must mean that cell 'b' must be a '2'.
There are more tricks to this, but you can find those out for yourself.