Vinken

Check It

Vinken
Vinken is een leuke puzzel om tussendoor te doen.
Je moet steeds 3 vinken in iedere rij/kolom zetten. Bij kleinere puzzels is dat 2.
Daarbij mogen de vinken die je zet niet naast of boven elkaar staan. En uiteraard mogen de vinken niet op een rood kruis gezet worden.

Vinken zijn er in diverse moeilijkheidsgraden.
Ook zijn er meerdere types. Het aantal vinken, hoe dicht de vinken bij elkaar staan en of je ook op de schuine lijnen moet letten: dit alles is nog te variƫren.
Je ziet een voorbeeld van een kleine en een grote puzzel. Bij de kleine puzzel moeten er 2 vinken per rij/kolom komen en bij de 'normale' gaat het om 3 vinken per rij/kolom.
Check It is a fun puzzle to do in between.
You must always put 3 check marks in each row / column. For smaller puzzles that is 2.
In addition, the check marks you put may not be next to or above each other. And of course the check marks should not be placed on a red cross.

Check It comes in various levels of difficulty.
There are also several types. The number of check marks, how close the check marks are to each other and whether you should also pay attention to the oblique lines: all this can still be varied.
You see an example of a small and a large puzzle. For the small puzzle there must be 2 check marks per row / column and for the 'normal' it is 3 check marks per row / column.

Vinken
Enthousiast geworden?
Ik wil wel een boekje met Vinken!
Klik hier als je een Vinken interactief wilt spelen
Have you become enthusiastic?
I want a booklet with Check It!
Click here if you want to play a Check It interactively

Tips om te spelen

Tips to play

Op de bovenste rij van voorbeeld 1 zijn nog 4 rondjes vrij. Op de achterste 2 rondjes kan echter maximaal 1 vink geplaatst worden. Dat betekent dat er vinkjes moeten komen op de eerste 2 rondjes.
Op de 3e rij zie je 3 rondjes naast elkaar. Op deze 3 rondjes kunnen maximaal 2 vinkjes gezet worden. De 3e rij kun je dus helemaal vullen.
Het is handig om boven, onder en naast geplaatste Vinken zelf een "kruis" te zetten.

On the top row of example 1 there are 4 more circles left. However, a maximum of 1 check mark can be placed on the back 2 circles. That means there must be check marks on the first 2 circles.
On the 3rd row you see 3 circles next to each other. A maximum of 2 check marks can be placed on these 3 circles. So you can fill the 3rd row completely.
It is useful to put a "cross" yourself above, below and next to check marks already placed.


Vinken stap 1


Vinken stap 1