SlangenKuil

SnakePit
In de SlangenKuil krioelt het van de slangen. En ze groeien! Gelukkig is er voor hen precies voldoende ruimte in de SlangenKuil.
De slangen hebben ieder een eigen lengte. Jij bent hun temmer en moet hun helpen zodat ze allemaal in de SlangenKuil passen.

Door te klikken op een kop of staart kun je de slang groter of kleiner maken. Met je muis/vinger ga je dan naar één van de naburige cellen met een blauwe cirkel.

De slangen houden zicht aan de volgende regels:
De slangen die uit een gat naar boven komen kunnen alléén aan de kop groter worden. Alle andere slangen moeten zowel aan de kop als aan de staart worden verlengd.
Slangen kunnen geen scherpe bochten maken.
Slangen mogen zichzelf niet raken.
The SnakePit is overrun with snakes. Luckily there is precisely enough room for all of them.
Each snake has a distinct length. You are their tamer and must help them to fit in the SnakePit.

Click on the head or tail of a snake to change it's length. Mover the cursor to a neighbouring cell with a blue dot to extend the snake in that direction.

The snakes follow these rules:
Snakes that come out of the holes can only extend their length from the head. All other snakes can extend both ways.
Snakes can't make sharp corners.
Snakes can't intersect with themself.

Hier kun je ze uitproberen!

Van iedere moeilijkheidsgraad zijn er 25 puzzels. Er wordt willekeurig een getoond.
Kijk ook bij de tips hieronder als je er niet uitkomt.
Advies: begin bij de gemakkelijke.

You can try them here!

For each difficulty setting there are 25 puzzles. A randomly picked one is shown.
Take a look at the tips below if you can't quite figure it out.
Advise: Start with the easier one.

Gemakkelijk Easy Normaal Normal Moeilijk Difficult

Tips om te spelen Tips to play

SlangeKuil tip

De slang die uit het ei bij 1 komt moet 2 kanten op. Dat kan slechts op één manier
De slang bij 2 heeft ook maar één manier om te beginnen. De cel waar 2 staat is geen optie, omdat hij anders een scherpe bocht moet maken.
De slang bij 3 heeft door de ruimte die de slang bij 1 inneemt nog maar één mogelijkheid.
Cel 4 is slechts door één slang te bereiken. Omdat die slang 7 lang moet worden is er maar één route hoe hij daar kan komen.

The snake that comes out of the egg at '1' has to go in two directions. This is only possible in one way.
The snake at '2' can only start in one way too. Cell 2 is not an option, because the snake would have to make a sharp turn.
The snake at '3' only has one option because the snake at '1' eliminates the other option.
Cell 4 can only be reached by one snake. Because that snake needs to be 7 cells long there is only one way to reach that spot.

SnakePit result

Het resultaat van de tips.

Results from the tips.