RidM Varia digitaal puzzelen (gratis)

RidM Varia digital puzzles (free)

Puzzel pagina van:

    Gast
    

Status: OK
Puzzle page of:

    Guest
    

Status: OK
Dit is een 'digitaal boekje' met 4 hoofdstukken om te proberen.
Elk hoofdstuk is één van de puzzels van RidM (rode knoppen rechts).
En als je het leuk vindt kun je via de puzzelshop boekjes kopen met meer en moeilijker puzzels.

Je kunt de kleur van de (grijze) vinken bij de puzzels aanpassen.
Bijvoorbeeld om aan te geven welke je al gespeeld hebt of klaar hebt.
Deze vinkjes worden 'onthouden' door jouw internet-programma.

De puzzels zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Copyright ligt bij RidM.nl.
De puzzels mogen op geen enkele wijze gepubliceerd, overgenomen of verspreid worden.
Het is niet toegestaan de internetlinken naar deze pagina te delen particulier en/of zakelijk.
This is a 'digital booklet' with 4 chapters to try.
Each chapter is one of RidM's puzzles (red buttons on the right).
And if you like it, you can purchase booklets with more and more difficult puzzles from the puzzle shop.

You can adjust the color of the (gray) checkmarks for the puzzles.
For example, to indicate which you have already played or have finished.
These check marks are 'remembered' by your internet program.

The puzzles are intended for personal use only. Copyright is with RidM.nl.
The puzzles may not be published, copied or distributed in any way.
It is not allowed to share the internet links to this page privately and / or professionally.

HexGetal

HexNumber

Heel gemakkelijk
Very easy
Puzzel zg 1
Puzzel zg 2
Puzzel zg 3
Puzzel zg 4
Gemakkelijk
Easy
Puzzel g 1
Puzzel g 2
Normaal
Normal
Puzzel n 1
Puzzel n 2
Moelijk
Hard
Puzzel m 1
Puzzel m 2
Zeer moeilijk
Very hard