Nieuwe puzzel SlangenKuil

Snakepit, a new puzzle

SnakePit

2020-01-20: Met enige trots kondig ik een nieuwe puzzel aan.

SlangenKuil!

Ga gauw naar de puzzel-pagina.

SlangenKuil
Uitleg en spelen

2020-01-20: With some pride I announce my latest puzzle.

SnakePit!

Quickly go to the new puzzle page.

SnakePit
Explanation and play

RidM, voor verfrissende nieuwe puzzels

RidM, for refreshing new puzzles

Verfrissende puzzel

RidM levert nieuwe, verfrissende puzzels.

RidM is gespecialiseerd in denk-puzzels met cijfers, woorden, routes en figuren.

Verkrijgbaar in puzzel-boekjes. Klik hier voor demo boekje HEXen in A5 formaat.

Maar ook speelbaar op Internet.
Voor zowel mobiel, tablet als de PC. 
Zie "probeerboekje" hieronder.

RidM delivers new, refreshing puzzles.

RidM is specialized in logic puzzles with numbers, words, routes and figures.

Available in puzzlebooks. Click here for a demo booklet HEXen in A5 format.

Also playable on the Internet.
For mobile, tablet and PC. 
See "demo booklet" below.

Laat maar eens zien dan!

Show me!

Verfrissende puzzel
Een mooi voorbeeld is HexGetal. Uniek in zijn soort.
De form is verfrissend: zeshoeken in een honingraat. In plaats van de traditionele tabelvorm met rijen en kolommen.
Rond de grijze cellen moeten steeds de cijfers 1 t/m 6 komen.
Aan de rand geen dubbele cijfers.
A nice example is HexNumber. Unique in it's type.
It's form is refreshing: hexagons in a honeycomb. Instead of the traditional table with rows and collumns.
The numbers 1 through 6 need to be filled in around the grey cells.
No double numbers around the edges.
Kan ik die puzzels ook uitproberen?
En dat kan natuurlijk! Probeer maar. En nog een tip: kijk ook even naar speelregels en tips.
Speel RidM puzzels
(probeerboekje)
Can I try those out?
Off course you can! Try them. One last tip: Look at the rules and tips for playing.
Play RidM Puzzles
(Demobooklet)