Heggies

Heggies
Bij Heggies moet je proberen een route te tekenen die langs alle cellen van de puzzel gaat. Je mag daarbij niet door een groene 'heg' gaan. De route moet weer uitkomen bij het begin.
De puzzel kan in verschillende groottes en moeilijkheidsgraden gemaakt worden.

Je ziet enkele voorbeelden van puzzels. Probeer het maar.
Gebruik een potlood zodat je ook de route weer kunt gummen.
Een kleine en een grote puzzel.
Om de puzzel af te drukken: klik met rechtermuisknop op het plaatje. Selecteer openen in een nieuw tabblad. Je kunt vervolgens dit tabblad afdrukken op jouw printer.
At Heggies you have to try to draw a route that goes through all the cells of the puzzle. You cannot go through a green 'hedge'. The route must end up at the start again.
The puzzle can be made in various sizes and difficulty levels.

You see some examples of puzzles. Try it.
When you use a pencil you can also erase the route.
A small and a large puzzle.
To print the puzzle: right click on the image. Select open in a new beginning. You can then print this on your printer.

Heggies
En de 'normale', wat grotere, puzzel.
And a 'normal' some bigger puzzle. Klik hier en speel een Heggies interactief Click here to play Hedges interactively

Tips om te spelen

Tips to play

De belangrijkste tip is dat je de puzzel oplost door op meerdere plekken tegelijk te beginnen.
Zoek daarvoor eerst de zeshoeken met slechts 2 vrije toegangen. In die zeshoeken kun je dan alvast een stukje van de route tekenen. En soms worden de stukjes route ook al met elkaar verbonden.
Zie voorbeeld 1.

De volgende stap is om de route-stukjes met elkaar te verbinden. Hierbij moet je in gedachte houden dat er geen 'losse' eindjes kunnen ontstaan. In voorbeeld 2 zie je foute verbindingen waardoor er 'losse' eindjes ontstaan die nergens meer mee verbonden kunnen worden.
Let ook op dat je je op het eind niet plotseling 2 routes hebt.

En als je dan alle stukjes goed met elkaar verbonden hebt blijft er één route over. Zie voorbeeld 3.
Begin met de gemakkelijke puzzels met één 'heg-ster' om er 'in te komen'. Bij de moeilijke puzzels moet je soms door logisch redeneren tot een oplossing komen.
Sommige puzzelaars tekenen de route intuïtief, maar het risico is dan dat het wel eens fout uitpakt. De puzzel maken met een potlood en gum is daarbij dan wel handig.

Veel plezier met het puzzelen!

The most important tip is that you solve the puzzle by starting in multiple places at the same time.
First search for the hexagons with only 2 free entrances. You can already draw a piece of the route in those hexagons. And sometimes the pieces of the route are already connected to each other.
See example 1.

The next step is to connect the route pieces together. Here you must keep in mind that no 'loose' ends can arise. In example 2 you see faulty connections, creating 'loose' ends that can no longer be connected to anything else.
Also note that you do not suddenly have 2 routes at the end.

And when you have connected all the pieces together, one route remains. See example 3.
Start with the easy puzzles with one 'hedge star' to get familiar with the puzzle. With the difficult puzzles you sometimes have to come to a solution through logical reasoning.
Some puzzlers draw the route intuitively, but there is a risk that things will turn out wrong. Making the puzzle with a pencil and an eraser is handy in that case.

Have fun puzzling!


Heggies stap 1


Heggies stap 2


Heggies stap 3