Puzzels van Ridm spelen op het internet Play puzzles from Ridm on the internet

Mindgames.com
Via www.mindgames.com kun je dagelijks Vinken en Heggies spelen.
Vinken staat daar onder de naam 'Check-It'.
Heggies heet daar ook Heggies.
You can play Vinken and Heggies on www.mindgames.com every day.
Vinken can be found under the name 'Check-It'.
Heggies is still called Heggies.


Gamedistribution.com
Gamedistribution is makelaar voor games. Via Gamedistribution kun je op tientallen websites over de hele wereld Vinken spelen onder de naam: "Check3" èn "Check2Square".
"Check2Square" is een nieuw type Vinken van RidM. Hij werkt hetzelfde als de 'normale' Vinken, maar in deze variant mogen de vinken niet horizontaal of verticaal, maar ook niet schuin tegenover elkaar staan.
Als derde puzzel is nu ook Heggies te spelen op Gamedistribution. Deze wordt "Hedges" genoemd.
Gamedistion is a broker for games. Via Gamedistribution you can play "Check It" on dozens of websites around the world under the name: "Check3" and "Check2Square".
"Check2Square" is a new type of "Check It" from RidM. It works the same as the 'normal' "Check It", but in this variant, the checkmarks must not be diagonally, horizontal and vertical opposite each other.
As a third puzzle you can now also play Heggies on Gamedistribution. This is called "Hedges".